Prezydent m. st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, 5 września br. ogłosił konkurs na kandydata na dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

👉🏻 Ogłoszenie wraz z warunkami zostało opublikowane na stronie BIP biblioteki >>> klik tutaj.

👉🏻 Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Wydziale Kadr dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25/27 w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) lub przesłać w zamkniętych kopertach, przy czym liczy się data i godzina dostarczenia oferty, na adres:

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Wydział Kadr
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Nie otwierać.”;

👉🏻 Oferty muszą wpłynąć na podany adres w terminie 40 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie.

👉🏻 Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych odnoszących się do działalności BP Mokotów udzielają pracownicy Zespołu Kultury dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, tel. +48 22 325 46 01.