Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

 

Tytuł Wytworzony Odsłony
Ogłoszenie nr 599439-N-2018 z dnia 2018-08-04 r. 03-sierpnia-2018 Odsłon: 50
Ogłoszenie nr ZP/02/adaptacjaOdyńca71a/06/2017 27-czerwca-2017 Odsłon: 414

Podkategorie