Głównej zawartości

Komunikat alertu

 
KILKA SŁÓW O SYSTEMIE MATEUSZ
 
 
Dostępność pozycji:
 
Każdą z wypożyczonych pozycji można zarezerwować oraz obejrzeć długość kolejki oczekujących.
 
Długość kolejki do jednej pozycji nie może przekroczyć 5 osób. Jeżeli dostępnych jest np. trzy
 
egzemplarze danego tytułu, maksymalna długość wyniesie wtedy: 3x5 - 15 osób.
 

5

W polu DOSTĘPNOŚĆ widzimy również na jaki maksymalnie okres możemy wypożyczyć

daną pozycję (jeżeli pozycja wypożyczana jest za kaucją, wyświetlana jest jej wysokość).

Standardowo jest to : 2, 5, 7, 14, 30 dni.

 


Twoje konto:

Kolejnym etapem zmieniającym oblicze Biblioteki jest udostępnienie informacji o kontach czytelnikom.

Poniżej zamieszczamy zrzut ekranu jaki zobaczy przykładowy czytelnik. Po zalogowaniu

(wpisaniu w odpowiednie pola przepisanego z karty czytelniczej jej NUMERU i PIN-u) na ekranie

wyświetlona zostanie strona z informacjami o stanie naszego konta (czy nie jest np. zablokowane

z powodu przetrzymywania książek?), tabelką prezentującą aktualnie wypożyczone pozycje

(możemy skontrolować daty ich zwrotu), pozycje zarezerwowane oraz historię

(to co czytaliśmy, do 50 ostatnich pozycji).

 

zrzutkonto1

 


Rezerwacje przez internet:
 
Wybierając się do biblioteki możemy wcześniej sprawdzić dostępność interesujących nas pozycji.
Jeżeli poszukiwanej pozycji "nie ma na półce" możemy ją zarezerwować. W tym celu musimy
poprzez stronę TWOJE KONTO zalogować się do systemu. Następnie z katalogu wybieramy pozycję
(jeżeli jest ona dostępna lub jeżeli kolejka osiągnęła już maks. długość - klawisz ZAREZERWUJ
nie zostanie wyświetlony). Po naciśnięciu ZAREZERWUJ wyświetlona zostanie strona:
 

3
 

Jeżeli jest to pozycja którą chcemy zarezerwować wybieramy następnie okres, przez który

rezerwacja będzie ważna:

 

1

Ostatecznie potwierdzamy klawiszem REZERWUJĘ:

 

4

Wyświetlone zostanie potwierdzenie dopisania rezerwacji do naszego konta, oraz tabelka

zawierająca wszystkie nasze rezerwacje.

 

rez

Wylogowanie następuje z chwilą zamknięcia okna przeglądarki internetowej.

Po ponownym jej włączeniu musimy znowu się zalogować.

 


 Sygnalizacja dostępności zarezerwowanych pozycji:

 

7

 

Kolor wiersza tabeli REZERWACJE oznacza:
 
różowy - jesteśmy na dalszym miejscu kolejki oczekujących
 
żółty - jesteśmy na pierwszym miejscu kolejki, pozycja jeszcze nie została zwrócona
 
zielony - zarezerwowana pozycja jest do odbioru
 
Proszę pamiętać: prolongowanie wypożyczonej pozycji jest możliwe tylko jeżeli termin zwrotu
 
jeszcze nie minął oraz jeżeli nie ma na nią rezerwacji.

 


 

Edycja rezerwacji:

 

3P


W przypadku kasowania, sprawa jest banalna - wpis zostaje usunięty. Przedłużanie rezerwacji

(okresu jaki jesteśmy skłonni poczekać na wybraną pozycję) odbywa się równie prosto.

Naciśnięcie klawisza PRZEDŁUŻ skutkuje przesunięciem o 30 dni, dnia wygaśnięcia rezerwacji.

Klawisz po tej operacji nie zostaje zablokowany - okres możemy dowolnie wydłużać (o kolejne 30 dni).

 


Lista przebojów książkowych, filmowych:

Na podstawie Państwa wypożyczeń generowane są tabele zawierające najczęściej wypożyczane
 
pozycje w danej placówce. Wykazy te, nie mają służyć jako wyznacznik co należy czytać, oglądać.
 
Określają jednak tendencje w tym zakresie. Z poziomu strony możemy sprawdzić dostępność wybranej
 
pozycji oraz ewentualnie ją zarezerwować (jeżeli jesteśmy zalogowani do systemu) - wystarczy kliknąć
 
na tytule.
 
6

 


Prolongata przez internet:

Przesunięcie terminu zwrotu jest możliwe jeżeli:

  • termin zwrotu jeszcze nie upłynął

  • na pozycję nie ma rezerwacji

  • nie była już wcześniej prolongowana

  • nie jest to gazeta, czasopismo, płytka CD (pozycje bez kodu)

Jeżeli zachodzi któraś z powyższych reguł, klawisz PROLONGUJ nie zostanie wyświetlony

(zamiast niego pojawi się krótkie wyjaśnienie).

 

Naciśnięcie klawisza spowoduje przesunięcie terminu zwrotu o:

1 dzień - pozycje o okresie wypożyczenia 2 dni (np. kasety video)

3 dni - pozycje o okresie wypożyczenia 7 dni)

7 dni - pozycje o okresie wypożyczenia 14 dni)

15 dni - pozycje o okresie wypożyczenia 30 dni)

Skrypt sprawdzi czy po prolongacie data zwrotu nie wypada np. w sobotę - jeżeli tak,

automatycznie termin zostaje przesunięty na poniedziałek (pozycja zostanie w takim wypadku

prolongowana, nie o jeden a o trzy dni).

Prolongujemy pierwszą pozycję (jest to kaseta video), naciskamy na klawisz PROLONGUJ: 

 

1P


Zmianie ulega termin zwrotu, zamiast klawisza widzimy komunikat informujący,

że dana pozycja była już prolongowana.

 

2P