Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Dane podmiotu

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Wiktorska 10
02-587 Warszawa 

www.bpmokotow.waw.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt:
tel.:  22 845-19-89
tel./fax 22 845-55-93


Status prawny

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną działająca na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.)
  • Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r.)

Struktura organizacyjna

Dyrektor – Grażyna Zgoła

Tel.: 22 845-19-89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład Biblioteki wchodzą: następujące komórki organizacyjne

Oddziały

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr IV
ul. Wiktorska 10
tel. 22 845-00-88

Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr XXI
ul. Bukietowa 4a
tel.  22 898-30-33

Wypożyczalnia Kompletów Książek
ul. Bukietowa 4a
tel. 22 848-90-86

Centrum Informatyczne Biblioteki
ul. Bukietowa 4a
tel.  22 898-30-40

Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna
ul. Al. Niepodległości 19
tel.  22 853-01-71

Filie

Wypożyczalnia Nr 1
ul. Puławska 43
tel.  22 849-25-28

Wypożyczalnia Nr 8
ul. Al. Niepodległości 19
tel.  22 848-95-87

Wypożyczalnia Nr 20
ul. Żuławskiego 4\6
tel.  22 627-42-22

Wypożyczalnia Nr 27
ul. Bonifacego 90
tel.  22 842-04-81

Wypożyczalnia Nr 35

ul. Narbutta 47
tel.  22 849-63-56

Wypożyczalnia Nr 39
ul. Górska 7
tel.  22 841-26-95

Wypożyczalnia Nr 63
ul. Bytnara 27
tel.  22 844-86-81

Wypożyczalnia Nr 68
ul. Al. Niepodległości 82
tel.  22 844-70-59

Wypożyczalnia Nr 84
ul. Modzelewskiego 71
tel.  22 844-62-71

Wypożyczalnia Nr 95
ul. Gruszczyńskiego 12
tel.  22 843-98-31

Wypożyczalnia Nr 104
ul. Ludowa 4
tel.  22 840-29-01

Wypożyczalnia Nr 107
ul. Wiktorska 27 (wejście od ul. Kazimierzowskiej 19)
tel.  22 273-63-26

Wypożyczalnia Nr 108
ul. Puławska 119
tel.  22 843-16-85

Wypożyczalnia Nr 122
ul. Iberyjska 5
tel.  22 842-79-02

Wypożyczalnia Nr 125
ul. Czerniakowska 38a
tel.  22 841-33-58

Wypożyczalnia Nr 140
ul. Mozarta 1
tel.  22 847 77 31

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr III
ul. Tuchlińska 2a
tel.  22 843-20-87

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XVII
ul. Puławska 238
tel.  22 844-66-43

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XVIII
ul. Górska 7
tel.  22 840-64-58

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXX
ul. Melsztyńska 4
tel.  22 849-37-98

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
tel.  22 646-46-49

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXIII
Al. Niepodległości 19
tel.  22 847-63-43

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXV
ul. Bonifacego 90
tel.  22 651-80-23

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LIV
ul. Ludowa 4
tel.  22 851-64-24


Przedmiot działalności:

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania, wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, popularyzacja książek i czytelnictwa, sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi,udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej, współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.


Struktura własnościowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

Majątek Biblioteki stan na 31 grudnia 2016 roku

Aktywa trwałe:                                               4.801.641,32 zł (wartość netto)

Aktywa obrotowe:                                                           652.101,86 zł

Kapitał (fundusz) własny:                                             4.950.129,54 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                 503.613,64 zł 

 


Rejestry, ewidencja, archiwa:

Archiwum osobowe

Archiwum dokumentacji finansowo - księgowej

Ewidencja zbiorów bibliotecznych - księgi inwentarzowe i ubytków

Ewidencja środków trwałych

Rejestr czytelników


Sposób załatwiania spraw:

Zasady udostępniania i wypożyczania zbiorów bibliotecznych oraz korzystania z innych usług zostały określone w następujących dokumentach wydanych przez Dyrektora Biblioteki:

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży

Regulamin Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Regulamin Czytelni Naukowej nr IV

Regulamin Czytelni Naukowej nr XXI

Regulamin Dzielnicowej Wypożyczalni Multimedialnej

Regulamin korzystania z Internetu

Regulamin usług kserograficznych

W sprawach merytorycznych informacji udziela v-ce dyr. Elżbieta Frankiewicz


Przetargi:

Zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ogłaszane są na stronie internetowej Biblioteki www.bpmokotow.waw.pl; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biblioteki Warszawa ul. Wiktorska 10, a w przypadku przetargu powyżej 60.000 € w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Aktualne zamówienia:

PRZETARGI POWYŻEJ 30 TYS. EURO

PRZETARGI DO 30 TYS. EURO


Zatrudnienie:

stan na 31.12.2016 r.

Biblioteka zatrudnia ogółem 125 pracowników, w tym:
pracowników umysłowych – 100 osób
pracowników fizycznych – 25 osób.

 


Księgozbiór:

Stan księgozbiorów na 31.12.2016 roku

książki –630.480 woluminów
zbiory specjalne – 9717 jednostek ewidencyjnych

W 2016 roku zakupiono 18867 sztuk nowych książek, i 520 nowych sztuk zbiorów specjalnych .
Wskaźnik zakupu nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców w Dzielnicy wynosi 9 woluminów.

 


Regulaminy:

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług

Regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży

Regulamin Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży

Regulamin Czytelni Naukowej nr IV

Regulamin Czytelni Naukowej nr XXI

Regulamin Dzielnicowej Wypożyczalni Multimedialnej

Regulamin korzystania z Internetu

Regulamin usług kserograficznych

Regulamin „Książka na telefon”

Regulamin wypożyczania czytników ebooków

Regulamin Pracy


Informacje dodatkowe:

Biblioteka prowadzi dodatkowe zajęcia z dziećmi w ramach akcji „Lato w mieście”, „Zima w mieście”.
Oferujemy również spotkania z autorami, zajęcia plastyczne, teatralne, świetlicowe, komputerowe, głośne czytanie, opowiadanie bajek, lekcje biblioteczne, konkursy: literackie, plastyczne, historyczne, fotograficzne.
Szczegółowe informacje umieszczane są na bieżąco na stronie www.bpmokotow.waw.pl