Karta informacyjna dokumentu

Nazwa: Regulamin Pracy
z dnia: 25 października 2017 r.
Organ stanowiący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Przechowuje: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
obowiązuje od: 30 listopada 2017 r.
Tekst - treść: Załącznik