W Czytelni Naukowej nr XXI przy ul. Bukietowej 4a udostępniamy uratowane zbiory Biblioteki Dziennikarzy Polskich. Wśród zbiorów najstarsza pozycja pochodzi z 1589r. Niektórych nie posiada nawet Biblioteka Narodowa, zaś ponad dwadzieścia procent stanowi dział prasoznawczy z rękopisami i unikatową dokumentacją.